PARROQUIAS DE SALCEDA

PARROQUIAS DE SALCEDA

Parroquias Salceda


SANTA MARÍA DE SALCEDA

bzP8fGd5rFXz7JW2IqInILJ51NWZaTjxODF46GUJIYoMGdFx+Q+E9di2Z7wHhH0SfPGTAE9gAA==

É a parroquia máis grande do Concello de Salceda de Caselas, e conta con 5434 habitantes (datos de 31/12/2021).

A actual igrexa de Santa María de Salceda, do ano 1767, está construída sobre o mosteiro de Santa María de Saliceta que a Raíña Aragonta fundou no ano 923 tras ser repudiada polo seu marido, o rei Ordoño II. De feito parece ser que durante moitos anos aquí permaneceu o sepulcro da raíña. Aínda hoxe, a porta norte da igrexa segue mantendo o nome de "Porta da Raíña".SAN XURXO DE SALCEDA

2VRjMUuuGjra8EKWoJuhH411StkTm6wQQQbGiwSW7szL7emGNB5OOhNUF7NXLqpS0d4OisLO5MYWCG+Tda1kexKQWXyMsyAAgxuEHhYnaSIdUnMOU4AAA

Conta con 698 habitantes (datos de 31/12/2021).SAN MARTIÑO DE PICOÑA

CDjJ7q13bf4iioHPEUqzgKESP4fYaG16byi8QXIQTNra5Mv8xXw0fJdE33+yi1Cdd0RpYL4Nr0HYjIL3TWojOKei9oxjjOPS40tYnXbW1mPkO1y0DSoRkyxh8BNoOkSqKXxwk6+mlPS7E7VjBiUSwiXG2L38c8s7020lWDlHa17bAAAAA==

Conta con 528 habitantes (datos de 31/12/2021).